AKTUALNOŚCI

2020-07-29 21:38:32

Licencje sdziowskie

Opaty za licencje sdziowskie: ...

Czytaj więcej

2020-07-18 11:20:19

KOMUNIKAT PRZEWODNICZCEGO KS ZPN

Przewodniczcy KS ZPN:   przypomina o obowizku potwierdzania zawodów w extranecie do pitku do godziny 12.00.  Sdziowie, którzy nie bd tego robili bd usuwani z obsady. przypomina kandydatom, którzy ukoczyli kurs i zdali egzamin o obowizku zaoenia profilu sdzi...

Czytaj więcej

2020-07-17 12:26:02

COVID-19 - Wytyczne w zakresie organizacji meczw z udziaem publicznoci

witokrzyski Zwizek Piki Nonej informuje, e w zakadce Wydziay/Komisja Bezpieczetwa oraz w poniszym odnoniku zamieszczone zostay wytyczne w zakresie organizacji meczów z udziaem publicznoci w okresie pandemii COVID-19. Zwracamy uwag, e do odwoania ze wzgldu na konieczno spenienia wymogów sanitarnych mecze IV Ligi seniorów odbywaj si bez obecnoci...

Czytaj więcej

2020-07-16 17:28:06

REGULAMIN ROZGRYWEK IV LIGI i NISZYCH KLAS ROZGRYWKOWYCH NA SEZON 2020/2021

Wydzia Gier witokrzyskiego Zwizku Piki Nonej w Kielcach informuje, e w zakadce REGULAMINY oraz w poniszym odnoniku zamieszczony zosta Regulamin rozgrywek IV LIGI i niszych klas rozgrywkowych na sezon 2020/2021:http://szpnkielce.pl/pl/regulami...

Czytaj więcej

2020-07-15 10:13:11

II termin egzaminw letnich

II termin egzaminów odbdzie si na pocztku wrzenia. Dokadny termin i harmonogram egzaminów zostanie podany w terminie póniejszym. ...

Czytaj więcej

2020-07-12 10:35:12

Sezon 2020/21

Przypomina si sdziom, i termin urlopowania wynosi 9 dni przed dan kolejk, take w rodku tygodnia. Urlopowania naley przesya mailem do Marcina Bka i Iwony Marlica na adres mar_bak@wp.pl i  islewa@szpnkielce.pl. Sdziowie, którzy s zawodnikami lub trenerami maj obowizek to zgosi....

Czytaj więcej

2020-07-10 18:55:29

Komunikat dla kandydatw na sdziw z kursu zima 2019/20

W dniu 11 lipca 2020r. w Nowinach odbdzie si tylko  II termin egzaminów pisemnych dla kandydatów na sdziów z kursu zima 2019/20, którzy w I terminie nie mogli uczestniczy z przyczyn od siebie niezalenych. Kandydaci na sdziów z kursu zima 2019/20 nie maj egzaminu biegowego!...

Czytaj więcej

2020-07-08 21:49:36

Egzamin letni - Nowiny 2020

KOMUNIKAT Harmonogram egzaminów sprawnociowych Kolegium Sdziów ZPN -11.07.2020 Harmonogram egzaminów sprawnociowych Kolegium Sdziów ZPN -11.07.2020   ...

Czytaj więcej

2020-07-02 12:12:12

Polo KS ZPN

Istnieje moliwo zamówienia koszulki polo. Koszt 75 z. (Polo, logo, inicjay).Wpata za koszulki tylko na konto ZPN (nr konta do wpat: 87 1020 2629 0000 9802 0091 9696 tytuem KFD- polo sekcji)....

Czytaj więcej

2020-07-02 12:06:21

KOMUNIKAT PRZEWODNICZCEGO KS ZPN

Przewodniczcy KS ZPN  informuje, e w dniu 23-06-2020  Zarzd podj decyzje :   W zwizku z egzaminem biegowym w dniu 11 lipca 2020r. w Nowinach kierownicy sekcji zobowizani s do przesania ostatecznych list sdziów uczestniczcych w egzaminie, do Kol. Filipa Robaka mailowa na adres ...

Czytaj więcej

Wróć