AKTUALNOŚCI

2018-08-15 22:58:30 | Autor:Administratorzy

Zarząd KS ŚZPN informuje

  print

Zarząd KS ŚZPN informuje, że:  

 

  1. ustalił, iż ostatni egzamin dodatkowy  odbędzie się wstępnie dnia 7 września 2018r.,  sędziowie i kandydaci chcący przystąpić do tego egzaminu zobowiązani są zgłosić to mailowo do A. Ubożaka do dnia 31 sierpnia 2018 r. ze wskazaniem czy przystępują do biegów, czy testu, czy też obu egzaminów.;

 

  1. ustalił listę obserwatorów na sezon 2018/2019 w osobach: Marcin Bąk, Jarosław Łapka, Filip Robak (wszyscy szczebel centralny), Zbigniew Górnicki, Krzysztof Rym, Rafał Rzeszutek, Szymon Ubożak, Sławomir Wydra (wszyscy III liga), Bogdan Lasota, Ryszard Łukasik, Maciej Mądzik, Krzysztof Skórski, Stanisław Stanecki, Piotr Szynal, Mariusz Trofimiec (wszyscy okręg);

 

  1. w związku z nieodpowiednim zachowaniem  nielicującym z postawą wymaganą od sędziego piłkarskiego podczas egzaminów teoretyczno- praktycznych przeprowadzonych w dniach 30 czerwca i 1 lipca 2018 r. postanowił wstrzymać w obsadzie następujących sędziów:

 

- Mateusza Łosiaka i Tomasza Karkuta do dnia 10 września 2018 r.

- Mateusza Kowalickiego do dnia 30 września 2018 r.

- Macieja Zajdera do dnia 15 października 2018 r.;

 

  1.  wszyscy sędziowie mają obowiązek znajomości postanowień regulaminów zawodów, które prowadzą i wypełniania obowiązków nałożonych na nich przez te regulaminy w szczególności w zakresie sprawdzania  czy i jaką licencję posiada  pierwszy trener wpisany w protokole, datę jej ważności oraz czy dana licencja pozwala na prowadzenie drużyny w tej klasie rozgrywkowej, czy wskazany trener znajduje się na ławce rezerwowych podczas meczu, obecności opieki medycznej, posiadania noszy,  przedłożenia przez kierowników protokołów ze składami drużyn wypełnionego w extranecie (IV liga, okręgówka, A klasa i B klasa), obowiązku posiadania przez klub kierownika d/s  bezpieczeństwa i spikera (IV liga) i ich obecności podczas zawodów, koordynatora d/s bezpieczeństwa (okręgówka i A klasa), przedłożenia listy osób pełniących funkcję porządkowych i ich obecności podczas zawodów, sprawdzenia tożsamości zawodników przed zawodami drużyn młodzieżowych, wypełnienia sprawozdania w extranecie w terminie, przedłożenia do Wydziału Gier oryginału sprawozdania meczowego w terminie. Brak spełnienia, któregokolwiek z powyższych wymogów przez dany klub  powinien zostać odnotowany przez sędziego w sprawozdaniu meczowym (oryginale i extranecie).  Poniżej  klasa rozgrywkowa i licencja wymagana dla pierwszego trenera:

- EKSTRAKLASA: UEFA PRO

-I LIGA: UEFA PRO

-II LIGA: UEFA PRO

-III LIGA: UEFA A

-IV LIGA: UEFA A

-LIGA OKRĘGOWA: UEFA B/PZPN A

-KLASA A: GRASSROOTS C/UEFA C

-KLASA B: GRASSROOTS D/PZPN B

-KLASA C: GRASSROOTS D/PZPN B

-CLJ U-19: UEFA A

-CLJ U-17: UEFA A

-CLJ U-15: UEFA B

-A1: UEFA B/PZPN A -A2: UEFA B/PZPN AB1

-B1: UEFA B/PZPN A

-B2: UEFA B/PZPN A

-C1: UEFA B/PZPN A

-C2: UEFA B/PZPN AD1

-D1: GRASSROOTS C/UEFA C

-D2: GRASSROOTS C/UEFA C

-E1: GRASSROOTS C/UEFA C -E2: GRASSROOTS C/UEFA C

-F1: GRASSROOTS C/UEFA C -F2: GRASSROOTS C/UEFA C

-G1: GRASSROOTS C/UEFA C -G2: GRASSROOTS C/UEFA C

- EKSTRALIGA KOBIET: UEFA A -I LIGA KOBIET: UEFA B/PZPN A -II LIGA KOBIET: GRASSROOTS C/UEFA C/PZPN B -III LIGA KOBIET: GRASSROOTS C/UEFA C/PZPN B -IV LIGA KOBIET: GRASSROOTS C/UEFA C/PZPN B -MAKROREGIONALNA LJM KOBIET: GRASSROOTS C/UEFA C/PZPN B

-FUTSAL EKSTRAKLASA UEFA FUTSAL B -I LIGA PLF: UEFA FUTSAL B -II LIGA PLF: GRASSROOTS C/UEFA C/PZPN B/FUTSAL C -MŁODZIEŻOWE MP FUTSALU: GRASSROOTS C/UEFA C/PZPN B/FUTSAL C

 

 

 

Sędziowie, którzy nie będą wypełniali tego obowiązku, nie będą brani pod uwagę w obsadzie meczowej i mogą być kierowani  do Wydziału Dyscypliny.

 

  1. dziewięciodniowy termin urlopowania przewidziany w zasadach awansów i spadków na ten sezon dotyczy wszystkich kolejek t.j. rozgrywanych zarówno w środku tygodnia jak i na weekendzie. Wobec powyższego osoby, które nie zgłoszą urlopowania będę brani pod uwagę przy obsadzie w środku tygodnia bez pytania ze strony obsadowca o dyspozycyjność  w danym terminie.   Jednocześnie  wskazuje, iż wobec osób nagminnie nieprzestrzegających w/w terminu urlopowania będą wyciągane konsekwencje przewidziane w zasadach awansów i spadków oraz przypomina, iż urlopowania należy zgłaszać mailowo do A. Ubożaka i Przewodniczącego Marcina Bąk.  Ponadto przypomina, że w przypadku nagłej niedyspozycji powodującej niemożliwość sędziowania meczu  wyznaczonego przez obsadowca w danej kolejce,  okoliczność ta musi być niezwłocznie zgłoszona  bezpośrednio A. Ubożakowi  telefonicznie, gdyby zaś bezpośredni  kontakt telefoniczny był niemożliwy - smsem oraz przesłana  także mailem do A. Ubożaka i Przewodniczącego KS ŚZPN;

 

  1.  w przypadku, gdy klub oświadczy, że płaci delegację  gotówką, to brak zapłaty delegacji musimy być odnotowany w sprawozdaniu zawodów, niezapłacona delegacja musi zostać  złożona niezwłocznie do A. Ubożaka oraz o braku zapłaty delegacji należy niezwłocznie powiadomić Przewodniczącego KS.

 

  1. w przypadku,  gdy klub oświadczy, że płaci delegację  przelewem, to sędzia zostawiając delegację w klubie musimy odebrać od przedstawiciela klubu (kierownika/skarbnika/prezesa) potwierdzenie otrzymania przez  niego delegacji (wzór w załączeniu). W sytuacji braku zapłaty delegacji w zakreślonym terminie, sędzia musimy sporządzić niezwłocznie pisemne oświadczenie, iż delegacja nie została zapłacona. Następnie wraz z potwierdzeniem otrzymania delegacji przez przedstawiciela klubu złożyć dokumenty do Andrzeja Ubożaka oraz o fakcie braku zapłaty delegacji przelewem w terminie zawiadomić niezwłocznie (9, 10 dnia od zostawienia delegacji)   Przewodniczącego KS  oraz Wydział Gier i Wydział Dyscypliny celem wyciągnięcia wobec klub konsekwencji dyscyplinarnych przewidzianych w regulaminie rozgrywek (kary finansowe).
 
Załączniki:
wzór

Wróć

Zobacz więcej aktualności

2019-06-18 16:43:57

Apel o pomoc dla Andrzeja Rosadzińskiego

 Apel Sędziów Małopolskiego ZPN o pomoc dla Andrzeja Rosadzińskiego.  My, sędziowie Kolegium Sędziów Małopolskiego Z

zobacz więcej
2019-06-18 09:39:14

NOWE PRZEPISY GRY 2019/20 W JĘZYKU POLSKIM

https://drive.google.com/file/d/1RH6VZZHf5

zobacz więcej
2019-06-17 23:39:37

EGZAMIN LATO 2019

Komisja Szkoleniowa KS ŚZPN informuje, że egzamin teoretyczny zostanie przeprowadzony na podstawiePG 2018/19 plus Okólnik 15 IFAB z dnia 11 marca 2019 r.

zobacz więcej
2019-06-14 20:09:59

Komunikat Przewodniczącego KS ŚZPN

 Przewodniczący  KS ŚZPN informuje, że: Zarząd KS ŚZPN  ustalił listę sędziów głównych KS ŚZPN na sezon

zobacz więcej