INTERPRETACJE

ZASADY OCENY ZAGRAŃ PIŁKI RĘKĄ

Poniżej wytyczne jakie powinniśmy brać pod uwagę przy ocenie potencjalnych zagrań piłki ręką. Są to zasady nakreślone przez PG w interpretacji Przewodniczącego KS PZPN Zbigniewa Przesmyckiego.

Jak wszyscy wiemy, kontakt ręki zawodnika z piłką musi być rozmyślny aby miało miejsce przewinienie. Co na ten temat mówią przepisy? (str. 82 Przepisów Gry 2016/2017):

 

„Przy ocenie zagrania piłki ręką sędzia musi wziąć pod uwagę

• czy ma miejsce ruch ręki do piłki (a nie piłki do ręki),

• odległość przeciwnika od piłki (nieoczekiwana piłka),

• ułożenie rąk, które samo w sobie niekoniecznie stanowi o naruszeniu przepisu”

 

Tak wiec przepisy wyraźnie stwierdzają, że tylko w przypadku piłek nieoczekiwanych, czyli takich, których ruch w kierunku ręki zawodnika był niemożliwy do przewidzenia przez niego, sędzia oceniając rozmyślność kontaktu powinien wziąć pod uwagę odległość zawodnika od piłki niespodziewanie „ruszającej” w kierunku jego ręki. Ważna będzie również prędkość, to logiczne, poruszającej się  piłki.  Oczywiste jest, że:

- takie nieoczekiwane piłki mogą mieć miejsce jedynie wtedy kiedy zwodnicy walczą o piłkę lub biorą udział w  akcji.

- zawodnicy mają prawo do wykonywania ruchów rękoma bądź ich układania tak aby jak najefektywniej walczyć o piłkę z przeciwnikiem lub brać udział w akcji. Inaczej mówiąc, ułożenie rąk zawodników wspomagające ich w walce z przeciwnikiem lub pozwalające na efektywną reakcję na rozwój sytuacji gdy nie walczą z przeciwnikiem ale biorą udział w akcji  jest ułożeniem naturalnym.

 

W związku z powyższym, w przypadku piłki nieoczekiwanej dla zawodnika, trafiającej w jego rękę, taki kontakt będzie uznany przez sędziego za rozmyślny gdy:

- ręka ta w momencie rozpoczęcia nieoczekiwanego ruchu piłki nie była ułożona naturalnie.

- ręka ta w momencie rozpoczęcia nieoczekiwanego ruchu piłki  była ułożona naturalnie ale zawodnik był w stanie uniknąć kontaktu

 

W przypadkach piłki oczekiwanej, lecącej w kierunku zawodnika ze znacznej odległości, każdy kontakt rękiz taką piłką bez względu na położenie ręki musi być uznany za rozmyślny.

 

Z piłką oczekiwaną dla zawodnika, poruszającą się w jego kierunku z bliższej odległości,  będziemy mieli do czynienia gdy był on świadomy, że za chwilę przeciwnik kopnie piłkę w jego kierunku. Sytuacja taka ma najczęściej miejsce w przypadku strzałów na bramkę lub dośrodkowań, gdy zawodnik bez możliwości walki o piłkę, znajduje się w świetle bramki lub na linii dośrodkowania,

W przypadkach piłki oczekiwanej dla zawodnika kontakt jego ręki z piłką będzie zawsze uznany za rozmyślny, jeżeli w momencie kontaktu ręka będzie powiększała jego obrys ciała.

Nie ma miejsca powiększenie obrysu ciała gdy:

a) ręka w momencie kontaktu z piłką jest przy ciele, lub

b) piłka, gdyby nie trafiła w rękę to zatrzymałaby się na innej części ciała

UWAGA

Powyższe zasady (piłka oczekiwana) obowiązują bezwzględnie we wszystkich przypadkach gdy sędzia uzna, że  zawodnik nie walczący o piłkę ma świadomość tego, że piłka będzie kopnięta w jego kierunku.  W takich razach zawodnik decydujący się na  podjęcie próby zablokowania strzału lub dośrodkowania nie może usprawiedliwiać się naturalnością ułożenia rąk. Wszystkie usprawiedliwienia typu:. „przecież piłka trafiła w rękę na której się opierałem po wykonaniu wślizgu” nie są uprawnione ponieważ wślizg jest metodą walki o piłkę. Tym samym w przypadku próby zablokowania strzału lub dośrodkowania, bez możliwości zagrania piłki, można jedynie mówić, o wślizgopodobnej interwencji zawodnika.  Tak, w przypadku walki o piłkę wślizgiem, ręka na której opiera się zawodnik po jego wykonaniu, może być uznana za naturalnie ułożoną a tym samym jej kontakt z piłką za nierozmyślny. Natomiast w przypadku wślizgopodobnej interwencji obronnej, kiedy piłka zmierza w kierunku bramki, zawodnik musi mieć  świadomość, że podejmuje ryzyko kontaktu jego powiększającej obrys ciała ręki z piłką, co zawsze będzie uznane przez sędziego za kontakt rozmyślny.

Powyższe, proste i logiczne zasady, uwzględniające pojęcia piłki „oczekiwanej” i „nieoczekiwanej” dla zawodnika,  będą podstawą do analiz  dotyczących „ręki”.

Załączniki:
Przepisy Gry 2016


Wróć