PROGRAM MENTORSKI


Damian Gawęcki - Przewodniczący

Harmonogram pracy PM luty/marzec

Luty: 21.02 i 28.02

Marzec: 13.03 i 27.03

Warsztaty odbywać się będą w VI LO w Kielcach, ul. Gagarina.

Daty i godziny spotkań mogą ulec zmianie ze względu na dostępność auli i wykładowców.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian będą umieszczane na stronie.

W międzyczasie warsztaty dla sędziów głównych - obowiązkowe dla sędziów PM oraz szkolenia w sekcjach terenowych.

Do programu mentorskiego na sezon 2019/20 zostało powołanych 11 sędziów. 10 na poziomie regionalnym a 1 na poziomie narodowym (Albert Bińkowski,którego mentorem jest  Leszek Gawron z Podkarpackiego ZPN).      

Albert Bińkowski – Centrala

Daniel Detka – Maciej Mądzik

Adam Jamka – Filip Robak 

Patryk Sowiński – Szymon Ubożak

Jakub Chrzanowski –  Zbigniew Górnicki 

Aleksander Kozieł – Marcin Bąk 

Krzysztof Wiśniewski – Rafał Rzeszutek

Przemysław Kołomański –  Jakub Pieron

Michał Cieślak – Jarosław Łapka 

Szymon Dalach – Damian Gawęcki

Katarzyna Chrzanowska – Szymon Ubożak

 

 

Od początku 2018 roku pracę z sędziami PM ŚZPN rozpoczął Mariusz Skuta. Trener przygotowania fizycznego i diagnostyki (KKL Kielce, Korona Kielce SA, Pogoń Szczecin, Effector Kielce).

Sędziowie, mentorzy  jak również wolni słuchacze spotykają się regularnie dwa razy w miesiącu - na warsztatach, wzorowanych na warsztatach sędziów szczebla centralnego, gdzie analizowane są sytuacje z ich meczów oraz na treningu kondycyjnym z trenerem Skutom.

Harmonogram pracy w danym miesiącu podawany jest zawsze z min. 2 tygodniowym wyprzedzeniem – termin warsztatów i treningów kondycyjnych PM uzależniony jest od dostępności sędziów, trenera Skuty, terminów szkoleń sekcji terenowych oraz warsztatów dla sędziów głównych KS ŚZPN.

Prowadzącym PM ŚZPN jest sędzia grupy Top Amator B Damian Gawęcki oraz obserwator III ligi Zbigniew Górnicki.

 

Załączniki:
Kwestionariusz sędziego PM
Obowiązki sędziego PM
Zasady funkcjonowania PM
Skład osobowy PM.


Wróć