KURS DLA KANDYDATÓW NA SĘDZIEGO


Zarząd Kolegium Sędziów Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach, ogłasza nabór na kandydatów na sędziów.

Planowany termin rozpoczęcia kursu – koniec kwietnia 2016 r.

Zgłoszenia chętnych proszę przesyłać na drukach zgłoszeniowych dostępnych na stronie związku, do dnia 25 kwietnia 2016 r. na adres e-mail: aubozak@szpnkielce.pl lub w siedzibie Związku u Andrzeja Ubożaka (tel. 512 030 111). Dotyczy m. Kielce, oraz powiatów Kieleckiego, Jędrzejowskiego, Pińczowskiego, Buskiego, Włoszczowskiego, Kazimierskiego.

Kandydaci z terenu powiatów: skarżyskiego, starachowickiego, ostrowieckiego, sandomierskiego, opatowskiego, staszowskiego, mogą zgłaszać się do Kierowników Sekcji Terenowych, tj.:

- Szczepana Górczyńskiego – tel. 600 418 941, e-mail:sgorczynski@interia.pl; (Ostrowiec Św., Opatów)

- Rafała Rzeszutka – tel. 662 793 399, e-mail: rzeszut4@vp.pl; (Starachowice)

- Józefa Zielezińskiego – tel. 721053557,e-mail: j.zielezinski@gmail.com (Sandomierz, Staszów)

- Romana Kurowskiego – tel. 502 821 747,e-mail: kurowski.roman@o2.pl (Skarżysko)

 

Koszt uczestnictwa w kursie 200 zł.

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

- ukończone 16 lat (osoby niepełnoletnie muszą przedstawić na piśmie zgodę rodziców lub opiekunów prawnych);

- wykształcenie średnie lub zaświadczenie o kontynuacji nauki w szkole średniej;

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji sędziego piłki nożnej.

 - ankiety zgłoszeniowe do pobrania jako załącznik       

 

 

Załączniki:
Ankieta dla kandydatów


Wróć