REGULAMINY

Załączone pliki

Poniżej:

- zatwierdzone przez Zarząd ŚZPN i obowiązujące na sezon 2016/2017 Zasady Spadków i Awansów.

- regulamin Stowarzyszenia Świętokrzyskich Sędziów Piłkarskich

- deklaracja przystąpienia do SŚSP

Załączniki:
plik
Regulamin Stowarzyszenia Swietokrzyskich Sedziow Pilkarskich
Deklaracja przystapienia do SSSP


Wróć