STOWARZYSZENIE ŚSPP


Zapraszamy wszystkich sędziów KS ŚZPN do czynnego udziału w działaniach stowarzyszenia.

Załączniki:
Regulamin Stowarzyszenia Świętokrzyskich Sędziów Piłkarskich
Deklaracja przystąpienia do SŚSP


Wróć