KURS

ZOSTAŃ SĘDZIĄ

Kolegium Sędziów Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej zaprasza na kurs sędziego piłki nożnej.

Aby zapisać się na kurs sędziego piłki nożnej musisz spełniać następujące wymagania:

✅ Mieć ukończone 16 lat (zgoda rodziców w przypadku osoby niepełnoletniej)

✅ Oświadczenie o niekaralności (do wypełnienia)

✅ Posiadać wykształcenie minimum średnie lub uczyć się w szkole średniej

✅ Posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt w wiadomości prywatnej na Facebooku, albo o kontakt telefoniczny na nr tel. 512 030 111 lub mail aubozak@szpnkielce.pl 

Niezbędne dokumenty do pobrania oraz wypełnienia znajdują się na stronie www.sedziowieszpn.pl zakładka kurs sędziego /dokumentacja).

Zajęcia odbywać się będą w formie hybrydowej ( on-line, stacjonarnie).

Zapisy do dnia 30.04.2022r.

Początek kursu maj 2022r.

Koszt kursu to 150 złotych.

W cenie kursu : materiały szkoleniowe, gwizdek, kartki,przepisy gry.

ZAPRASZAMY


Wróć