DOKUMENTY LICENCYJNE


Wymagane dokumenty:

Opłaty za licencje sędziowskie:

1.Dotyczy pozostałych asystentów szczebla centralnego z listy zatwierdzanej przez Zarząd PZPN.

2. Próbni sędziowie, ubiegający się o licencję w ciągu pierwszych 24 miesięcy od daty ukończenia kursu sędziowskiego, niezależnie od tego, w jakiej klasie sędziują.

Załączniki:
WNIOSEK O PRZYZNANIE LICENCJI SĘDZIOWSKIEJ


Wróć