AKTUALNOŚCI

2019-11-15 22:56:53 | Autor:Administratorzy

KOMUNIKAT ZARZĄDU

  print

Przewodniczący KS ŚZPN informuje, że: 

  1. Zarząd Kolegium Sędziów ustalił, że składki na  FKSP za 2020 r. w kwocie 60 zł  oraz  na  KFD za rundę jesienną sezonu 2019/2020 (której wysokość zostanie przekazana indywidulanie każdemu sędziemu po zakończeniu tej rundy)   należy uiścić najpóźniej do 31 stycznia 2020 r.  wyłącznie przelewem na konto bankowe 87102026290000980200919696 z wyszczególnieniem jakie kwoty są wpłacane na jaką składkę czyli np. 60 zł  FKSP za 2020 r. i 30 zł KFD runda jesienna 2019 r. Jednocześnie potwierdzenia dokonania przelewu należy przesłać mailem do A. Ubożaka,  D. Frydryka i M. Mądzika na adresy mailowe: aubozak@szpnkielce.pldarekf.23@wp.pl, maciekmadzik1@wp.pl ;
  2. Coroczny turniej halowy sędziów KS ŚZPN zostanie zorganizowany przez Sekcję ze Skarżyska  dnia 18 stycznia 2020 r. Kierownicy pozostałych Sekcji zobowiązani są do przesłania składów swoich drużyn wraz z oficjelami Kierownikowi Sekcji Skarżysko do dnia  04 stycznia 2020 r.;  
  1. Zarząd Kolegium Sędziów  podjął uchwałę o zobowiązaniu wszystkich sędziów czynnych do złożenia aktualnego oświadczenia o niekaralności (stanowiącego załącznik do komunikatu)  do dnia 31 stycznia 2020 r.  pod rygorem, iż brak złożenia takiego oświadczenia w zakreślonym terminie skutkował będzie  niedopuszczeniem do prowadzenia zawodów oraz wszelkich egzaminów do czasu złożenia takiego oświadczenia; 
  1. Egzamin testowy ze znajomości przepisów gry dla sędziów III ligi przed wyborem kandydata do awansu do II ligi zostanie przeprowadzony dnia 3 grudnia 2019 r. w siedzibie Związku o godzinie 18.00.

 

 
Załączniki:
oświadczenie

Wróć

Zobacz więcej aktualności

2019-12-09 09:36:28

KOMUNIKAT ZARZĄDU KS PZPN

Terminy kursów sędziów i obserwatorów szczebla centralnego KS PZPN przedstawia harmonogram kursów egzaminacyjn

zobacz więcej
2019-12-04 23:07:33

KOMUNIKAT ZARZĄDU

Przewodniczący KS ŚZPN informuje, że w dniu 03-12-2019:  1. Zarząd KS ŚZPN, po zapoznaniu się z wynikami egzam

zobacz więcej
2019-12-04 12:02:09

Spotkanie wigilijne sekcji Kielce

Spotkanie odbędzie się 20 grudnia - piątek od godziny 19.00 w Fit Quchnia. Adres: Starodomaszowska 26, Kielce Składka na spotkan

zobacz więcej
2019-11-24 18:49:41

Warsztaty dla sędziów głównych

Komisja szkoleniowa KS ŚZPN informuje, że w piątek 29.11 o godz. 18.00 w VI LO w Kielcach, ul. Gagarina odbędą się warsztaty dl

zobacz więcej