AKTUALNOŚCI

2019-11-15 22:56:53 | Autor:Administratorzy

KOMUNIKAT ZARZĄDU

  print

Przewodniczący KS ŚZPN informuje, że: 

  1. Zarząd Kolegium Sędziów ustalił, że składki na  FKSP za 2020 r. w kwocie 60 zł  oraz  na  KFD za rundę jesienną sezonu 2019/2020 (której wysokość zostanie przekazana indywidulanie każdemu sędziemu po zakończeniu tej rundy)   należy uiścić najpóźniej do 31 stycznia 2020 r.  wyłącznie przelewem na konto bankowe 87102026290000980200919696 z wyszczególnieniem jakie kwoty są wpłacane na jaką składkę czyli np. 60 zł  FKSP za 2020 r. i 30 zł KFD runda jesienna 2019 r. Jednocześnie potwierdzenia dokonania przelewu należy przesłać mailem do A. Ubożaka,  D. Frydryka i M. Mądzika na adresy mailowe: aubozak@szpnkielce.pldarekf.23@wp.pl, maciekmadzik1@wp.pl ;
  2. Coroczny turniej halowy sędziów KS ŚZPN zostanie zorganizowany przez Sekcję ze Skarżyska  dnia 18 stycznia 2020 r. Kierownicy pozostałych Sekcji zobowiązani są do przesłania składów swoich drużyn wraz z oficjelami Kierownikowi Sekcji Skarżysko do dnia  04 stycznia 2020 r.;  
  1. Zarząd Kolegium Sędziów  podjął uchwałę o zobowiązaniu wszystkich sędziów czynnych do złożenia aktualnego oświadczenia o niekaralności (stanowiącego załącznik do komunikatu)  do dnia 31 stycznia 2020 r.  pod rygorem, iż brak złożenia takiego oświadczenia w zakreślonym terminie skutkował będzie  niedopuszczeniem do prowadzenia zawodów oraz wszelkich egzaminów do czasu złożenia takiego oświadczenia; 
  1. Egzamin testowy ze znajomości przepisów gry dla sędziów III ligi przed wyborem kandydata do awansu do II ligi zostanie przeprowadzony dnia 3 grudnia 2019 r. w siedzibie Związku o godzinie 18.00.

 

 
Załączniki:
oświadczenie

Wróć

Zobacz więcej aktualności

2020-05-28 18:17:13

KOMUNIKAT PRZEWODNICZCEGO KS ZPN

Przewodniczcy KS ZPN  informuje, e w dniu 26-05

zobacz więcej
2020-05-27 20:21:46

PRZEPISY GRY - OKOLNIK 18

Zachecamy do pobrania i zapoznania sie z najnowszym okolnikiem do Przepisow Gry wydanym przez IFAB.

zobacz więcej
2020-04-01 19:24:29

Nowe wydanie

 Sdzia

zobacz więcej
2020-03-12 22:41:35

ODWOŁANE EGZAMINY

KOMUNIKAT

zobacz więcej