AKTUALNOŚCI

2020-05-28 18:17:13 | Autor:Administratorzy

KOMUNIKAT PRZEWODNICZCEGO KS ZPN

  print

Przewodniczcy KS ZPN 

informuje, e w dniu 26-05-2020  Zarzd podj decyzje :

 

  1. W dniu 11 lipca 2020r. w Nowinach odbdzie si  I termin egzaminu biegowego, szczegóowy harmonogram godzinowy z zachowaniem wszystkich obostrze zwizanych z COVID19 podany zostanie w terminie póniejszym. Egzaminy bd odbywa si wedug czasów przedstawionych w Zasadach spadków i awansów na sezon 2020/21, który po zatwierdzeniu przez ZPN wkrótce zostanie podany do wiadomoci sdziów. Natomiast egzaminy pisemne przewidziane s po zakoczeniu rundy jesiennej, przy zaoeniu zniesienia zakazów zwizanych z pandemi COVID19. 
  2. W dniu 11 lipca 2020r. w Nowinach odbdzie si II termin egzaminów pisemnych dla kandydatów na sdziów z kursu zima 2019/20, którzy w I terminie nie mogli uczestniczy z przyczyn od siebie niezalenych. W zwizku z tym zobowizani oni s potwierdzi swoj gotowo do zdawania tego egzaminu do Przewodniczcego KS ZPN Marcina Bka w terminie do 10-06-2020 mailowo na adres mar_bak@wp.pl. Egzamin bdzie przeprowadzony w oparciu o przepisy gry obowizujce w sezonie 2020/2021, które w wersji elektronicznej zostan udostpnione niezwocznie po ich opracowaniu w wersji polskojzycznej przez KS PZPN.  Do momentu ich udostpnienia mona korzysta z Przepisów gry na sezon 2019/20 i zmian wprowadzonych  Okólnikiem 18 wydanym przez IFAB. Decyzj Zarzdu wszyscy kandydaci z ostatniego kursu zwolnieni s w rundzie jesiennej sezonu 2020/21 z egzaminu biegowego, lecz zobowizani s do posiadania wanych bada lekarskich, które musz doczy do dokumentów licencyjnych na obecny sezon rozgrywkowy. Wobec powyszego kandydaci, którzy zaliczyli egzamin testowy w marcu 2020 r. mog  zamawia sprzt sdziowski. W tym celu musz skontaktowa si mailowo z Przewodniczcym KS ZPN na podany wyej adres. 
  • Przypomina si, Koleankom i Kolegom KS o zabraniu na egzaminy biegowe aktualnych kart zdrowia sdziego lub zawiadcze o stanie zdrowia (zawierajce informacj "zdolny do prowadzenia meczy jako sdzia piki nonej"). Osoby nieposiadajce wanych bada nie zostan dopuszczone do egzaminów biegowych.

Przewodniczcy KS ZPN Marcin Bk

Wróć

Zobacz więcej aktualności

2020-11-25 00:00:00

Komunikat Wydzialu Gier - dostarczenie sprawozdan

Szanowni Panowie   Wydzial Gier SZPN w Kielcach przypomina o obowiazku dostarczania do Swietokrzyskiego ZPN oryginalów sprawozdan z meczów pilkarsk

zobacz więcej
2020-11-12 22:53:40

Egzamin pisemny jesien 2020 - ODWOLANY.

EGZAMINY PISEMNE W ZWIAZKU Z PANUJACA PANDEMIA COVID19 ZOSTAJA PRZENIESIONE NA INNY TERMIN, KTORY BEDZIE PODANY W NAJBLIZSZYM MOZLIWYM CZASIE.

zobacz więcej
2020-09-17 16:18:51

Komunikat Sekcja Kielce

Spotkanie organizacyjne dla kandydatow na sedziow - ZIMA 2020.  

zobacz więcej
2020-09-14 15:56:58

Lista klubow

Aktualna lista klubow uczestniczacych w programie rozliczania del. sedziowskich przez SZPN Kielce: 1

zobacz więcej